Czym jest wszawica?

Wszawica jest chorobą powodowaną przez pasożyta – wesz głowową (Pediculus capitis). Wszawicą można zarazić się tylko przez bezpośredni kontakt, dlatego najbardziej narażone na nią są dzieci. Wszawica jest zwykle przynoszona przez najmłodszych domowników z przedszkoli, szkół, kolonii czy zajęć sportowych, gdzie mają kontakt z dziećmi zainfekowanymi. Wszy u dzieci mogą pojawiać się w różnym wieku, jednak najczęściej choroba ta dotyka dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.