W okresie czerwiec-listopad 2003 roku przeprowadzono randomizowane, kontrolowane badanie, mające na celu porównanie skuteczności terapii wszawicy u osób stosujących dimetikon 4% i fenotrynę 0,5%. W grupie leczonej roztworem Hedrin (dimetikon) znalazło się 127 osób, w grupie, na której zastosowano fenotrynę było 126 osób. Efektywność obu preparatów była porównywalna, ale roztwór Hedrin wyróżniał się wysoką skutecznością, brakiem nieprzyjemnego zapachu oraz łatwością aplikacji. Badanie wykazało, że roztwór dimetikonu 4% jest efektywny w leczeniu wszawicy, natomiast fenotryna jest skuteczna jedynie przy właściwej aplikacji. Ponadto wśród uczestników badania, na których testowano działanie roztworu Hedrin, było znacznie mniej przypadków podrażnienia skóry.

Kontrolowane, randomizowane badanie z pojedynczą ślepą próbą, przeprowadzone w październiku i grudniu 2006 roku w Londynie, wykazało o 70% większą skuteczność leczenia wszawicy 4% roztworem dimetikonu niż 0,5% malationem. Podczas badania zaobserwowano także, że u niektórych pacjentów leczonych 0,5% malationem wystąpiło podrażnienie skóry, które dodatkowo spotęgowało świąd będący skutkiem infekcji.

W 2009 roku w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie objaśniające mechanizm działania roztworu zawierającego 4% dimetikon w leczeniu wszawicy. Badanie wykazało, że silikon powoduje zatkanie przetchlinek wszy, co uniemożliwia pasożytom wymianę wodno-gazową z otoczeniem i w efekcie prowadzi do pęknięcia ich jelit oraz śmierci.

Badanie kliniczne przeprowadzone na grupie 41 osób, w okresie od marca do maja 2010 roku, dowiodło, że Hedrin żel zawierający 4% dimetikon, zaaplikowany na 15 min, wyeliminował wszystkie wszy, jaja i gnidy (100% skuteczności). Badanie to wykazało większą skuteczność leczenia przy użyciu dimetikonu 4% niż przy użyciu jakiegokolwiek innego silikonu. Udowodniło także wysoką skuteczność leczenia wszawicy żelem Hedrin w jednorazowej 15-minutowej kuracji.

Badanie kliniczne opublikowane w 2012 roku składające się z 3 części dowodzi skuteczności leczenia wszawicy przy pomocy 1,2-Octanodiolu. W pierwszej części badania (20 uczestników) potwierdzono tezę o skuteczności 1,2-Oktanodiolu w leczeniu wszawicy. W drugiej części (520 pacjentów) porównano skuteczność działania 0,5% malationu i 1,2- oktanodiolu. Wyniki badania pokazały znaczną przewagę 1,2- oktanodiolu (90% skuteczności) nad terapią 0,5% malationem. Trzecia część badania (121 uczestników) potwierdziła przewagę stosowania 1,2- octanodiolu w formie pianki ze względu na najmniejszą ilość działań nieporządanych.

Badanie kliniczne opublikowane w 2014 roku dowodzi skuteczności preparatu Hedrin Ochrona w profilaktyce wszawicy. Badaniu poddano 63 uczestników (dzieci w wieku 4-16 lat). Wyniki badania pokazały znaczną przewagę 1,2- oktanodiolu nad placebo. Co więcej, w przeciwieństwie do repelentów (których założeniem jest odstraszanie owadów zapachem), preparat nie ulatnia się z włosów, pozostaje na nich zapewniając efektywną ochronę przed wszawicą (przy zachowaniu min. 2 aplikacji w tygodniu).